Astudiaethau Uwchraddedig CCYs

Oes gennych chi unrhyw gwestiynau am y graddau a ddysgir trwy gwrs, y graddau ymchwil, ffioedd neu sut mae gwneud cais?

Efallai fod gan un o'r Cwestiynau Cyffredin isod yr ateb...

Cwestiynau Cyffredinol

Cwestiynau Cyffredin am Raglenni a Ddysgir trwy Gwrs

Cwestiynau Cyffredin am Ymchwil

Cwestiynau Cyffredin am Ffioed

Cwestiynau Cyffredin ynghylch Sut mae gwneud cais

A oes gennych ragor o gwestiynau? Mae croeso i chi gysylltu â'r Swyddfa Derbyn Graddedigion. Mae'r staff cynorthwyol a chyfeillgar yma i'ch helpu.