Dyddiau Cau a Gwyliau Cyhoeddus y Brifysgol

 

2020/21

Gwyl y Banc a Gwyliau Cyhoeddus
Dyddiau pan fo'r Brifysgol ar gau
 • Dydd Gwener, 25ain Rhagfyr 2020
 • Dydd Llun, 28ain Rhagfyr 2020
 • Dydd Gwener, 1af January 2021
 • Dydd Gwener, 2il Ebrill 2021
 • Dydd Llun, 5ed Ebrill 2021
 • Dydd Llun, 3ydd Mai 2021
 • Dydd Llun, 31ain Mai 2021
 • Dydd Llun, 30ain Awst 2021
 • Dydd Llun, 21ain Rhagfyr 2020
 • Dydd Mawrth, 22ain Rhagfyr 2020
 • Dydd Mercher, 23ain Rhagfyr 2020
 • Dydd Iau, 24ain Rhagfyr 2020
 • Dydd Mawrth, 29ain Rhagfyr 2020
 • Dydd Mercher, 30ain Rhagfyr 2020
 • Dydd Iau, 31ain Rhagfyr 2020
 • Dydd Mawrth, 6ed Ebrill 2021
 • Dydd Mercher, 7ed Ebrill 2021

 

2021/22

Gŵyl y Banc a Gwyliau Cyhoeddus
Dyddiau pan fo'r Brifysgol ar gau
 • Dydd Llun 27 Rhagfyr 2021 (yn lle Diwrnod Nadolig)
 • Dydd Mawrth 28 Rhagfyr 2021 (yn lle Gwyl San Steffan)
 • Dydd Llun 3 Ionawr 2022
 • Dydd Gwener 15 Ebrill 2022
 • Dydd Llun 18 Ebrill 2022
 • Dydd Llun 2 Mai 2022
 • Dydd Iau 2 Mehefin 2022
 • Dydd Gwener 3 Mehefin 2022
 • Dydd Llun 29 Awst 2022 
 • Dydd Gwener 24 Rhagfyr 2021 (Diwrnod Diolch)
 • Dydd Mercher 29 Rhagfyr 2021
 • Dydd Iau 30 Rhagfyr 2021
 • Dydd Gwener 31 Rhagfyr 2021
 • Dydd Mawrth 19 Ebrill 2022 

 

2022/23

Gŵyl y Banc a Gwyliau Cyhoeddus
Dyddiau pan fo'r Brifysgol ar gau
 • Dydd Llun, 19eg Medi 2022
  Angladd Gwladol
 • Dydd Llun, 26ain Rhagfyr 2022
  (yn lle Diwrnod Nadolig)
 • Dydd Mawrth, 27ain Rhagfyr 2022
  (yn lle Gŵyl San Steffan)
 • Dydd Llun, 1af Ionawr 2023
 • Dydd Gwener, 7fed Ebrill 2023
 • Dydd Llun, 10fed Ebrill 2023
 • Dydd Llun, 1af Mai 2023
 • Dydd Llun, 29ain Mai 2023
 • Dydd Llun, 28ain Awst 2023

 

 

 • Dydd Mercher, 28ain Rhagfyr 2022
 • Dydd Iau, 29ain Rhagfyr 2022
 • Dydd Gwener, 30ain Rhagfyr 2022
 • Dydd Mawrth, 11eg Ebrill 2023

 


 

 

 

2023/24

Gŵyl y Banc a Gwyliau CyhoeddusDyddiau pan fo'r Brifysgol ar gau
 • Dydd Llun 25ain Rhagfyr 2023
 • Dydd Mawrth 26ain Rhagfyr 2023
 • Dydd Llun 1af Ionawr 2024
 • Dydd Gwener 29ain Mawrth 2024
 • Dydd Llun 1af Ebrill 2024
 • Dydd Llun 6ed Mai 2024
 • Dydd Llun 27ain Mai 2024
 • Dydd Llun 26ain Awst 2024
 • Dydd Mercher 27ain December 2023
 • Dydd Iau 28ain December 2023
 • Dydd Gwener 29ain December 2023
 • Dydd Mawrth 2il April 2024

 

Tymhorau a Gwyliau Ysgol

Cliciwch yma i weld dyddiadau tymorau Ysgolion Ceredigion.