Dysgu o Bell ac Ar-lein

Mae cyrsiau dysgu o bell ac ar-lein yn cynnig ffordd hyblyg o astudio, gan roi modd i chi weithio ar gyflymder sy'n addas i chi, mewn lle sy'n gyfleus i chi. Cewch ddewis pryd a ble i astudio, sy'n golygu y bydd eich astudiaethau'n tarfu'n llai ar ymrwymiadau eraill megis eich gwaith neu'ch teulu. Mae dysgu o bell ac ar-lein yn rhoi cyfle i chi ennill y cymwysterau sydd eu hangen i symud ymlaen yn eich proffesiynol neu er mwyn eich boddhad personol eich hunan, ond heb orfod gadael eich gweithle i fynd yn ôl i'r brifysgol i astudio.

"Dysgu o bell oedd y ffordd ddelfrydol o gymysgu gwaith ac astudio"
Erica Rae, a enillodd BSc mewn Astudiaethau Gwybodaeth a Llyfrgellyddiaeth

"Roedd y modiwl wedi’i drefnu’n eithriadol o dda, roedd y cymorth a roddwyd gan yr holl diwtoriaid a’r staff gweinyddol yn ardderchog, ac rwy wir yn mwynhau dysgu ochr yn ochr â’m swydd – buaswn yn ei argymell i unrhyw un." Hannah Wilkinson, myfyrwraig MSc Cynhyrchu Bwyd Cynaliadwy ac Effeithlon.

Rydym yn cynnig amrywiaeth o gyrsiau dysgu o bell ac ar-lein ym meysydd Astudiaethau Gwybodaeth, y Gyfraith a Throseddeg a’r Gwyddorau Biolegol. Mae gennym bwyslais ar y myfyriwr, ac ar hyblygrwydd a dysgu agored, sydd yn boblogaidd â’r myfyrwyr ond hefyd yn llwyddiannus iawn wrth sicrhau bod astudio o bell yn rhoi cymaint o foddhad a mwynhad â phosib, yn enwedig i’r rhai sydd mewn swyddi amser llawn neu sy’n byw y tu allan i’r DU. Mae pob modiwl yn cynnwys recordiadau o ddarlithoedd (gweler y sampl) gan academyddion ac arbenigwyr o fyd diwydiant, ynghyd â darlleniadau dan arweiniad, cylchoedd trafod ac aseiniadau. Er bod ein myfyrwyr dysgu o bell sy’n astudio Astudiaethau Gwybodaeth a’r Gyfraith a Throseddeg yn cymryd rhan mewn ysgolion astudio preswyl, mae’r cyrsiau Gwyddorau Biolegol yn gyfan gwbl ar-lein. Maent oll yn cael cymorth drwy adnoddau cynadledda ar y we sy’n golygu y gallent gyfathrebu â’i gilydd ac â thiwtoriaid y cyrsiau, ac mae hynny’n lliniaru ar y teimlad ynysig y gallai dysgwyr o bell ei gael weithiau.  

Cyrsiau Dysgu o Bell ac Ar-lein ar Gael