Cyn i chi ymgeisio

Mae’n siŵr bod gennych nifer o gwestiynau am yr hyn sydd angen i chi wybod cyn i chi ymgeisio am le mewn prifysgol.

Yn y tudalennau yma gobeithiwn cewch atebion i’ch cwestiynau, a gwybodaeth ddefnyddiol bydd o fudd wrth i chi wneud eich penderfyniad.

Byddwn yn trafod materion fel: pam mynd i brifysgol, , ein cyrsiau, , ein llety, ffioedd a chyllid, ysgoloriaethauastudio drwy gyfrwng y Gymraeg a llawer mwy.

Gallwch hefyd Lawrlwytho ein Prosbectws, a fydd yn cynnwys gwybodaeth bellach ar y pynciau uchod.