Ysgoloriaethau a Chyllid

Diben y tudalennau hyn yw rhoi syniad i chi o gost y cwrs y mae gennych ddiddordeb ynddo, a gwybodaeth am unrhyw ffynonellau cyllid a allai fod ar gael i chi.

Mae'r Bwrsariaethau, yr Ysgoloriaethau a'r Gwobrau yn cynnig strwythur cymorth ariannol gwerthfawr i sicrhau bod myfyrwyr o bob cefndir yn gallu manteisio ar Addysg Uwch.