Darlith gyhoeddus i ystyried gwleidyddiaeth ryngwladol yng nghyd-destun newid yn yr hinsawdd

01 Hydref 2021

Goblygiadau newid yn yr hinsawdd i wleidyddiaeth ryngwladol fydd pwnc Darlith Goffa Kenneth Waltz eleni, a gynhelir ddydd Iau, 14 Hydref.

Darlithydd Prifysgol Aberystwyth yn ennill gwobr am ei chyfraniad eithriadol i addysg Gymraeg

06 Hydref 2021

Mae darlithydd Prifysgol Aberystwyth wedi ennill gwobr am ei chyfraniad eithriadol i addysg cyfrwng Cymraeg.


 

Gŵyl ymchwil newid hinsawdd ym Mhrifysgol Aberystwyth i edrych at heriau COP26

06 Hydref 2021

Mi fydd arbenigwyr ar newid hinsawdd yn ymgynnull ym Mhrifysgol Aberystwyth am wythnos o ddigwyddiadau er mwyn trin a thrafod heriau cyn uwch-gynhadledd COP26.


 

Darlith gyhoeddus ar olygu testunau canoloesol

07 Hydref 2021

Eleni bydd Darlith Goffa David Trotter yn ymdrin â golygu testunau a ysgrifennwyd yn yr iaith Eingl-Normanaidd.

Prifysgol Aberystwyth yn ceisio helpu’r economi wledig gyda lansiad rhwydwaith busnes newydd

08 Hydref 2021

Mae Prifysgol Aberystwyth yn lansio rhwydwaith ar gyfer busnesau newydd a mentrau gwledig sy'n ceisio rhannu gwybodaeth.

Mae prifysgolion yng Ngheredigion yn cyfrannu £135m i'r sir, yn ôl adroddiad newydd

08 Hydref 2021

Mae prifysgolion yng Ngheredigion yn cyfrannu £135 miliwn i economi'r sir drwy gyfuniad o wariant uniongyrchol a phrynu gan staff a myfyrwyr fel ei gilydd.

Ymchwil meillion coch i leihau mewnforion soia

12 Hydref 2021

Mae ymchwilwyr Prifysgol Aberystwyth yn archwilio sut y gellid bridio cnwd eco-gyfeillgar i gynhyrchu protein sy’n seiliedig ar blanhigion, er mwyn lleihau’r angen am fewnforion porthiant soia a gwrtaith sy’n seiliedig ar nitrogen.

Myfyriwr graddedig mewn Cyfrifiadureg yn cyrraedd rownd derfynol Cystadleuaeth Arloesedd i Beirianwyr mewn Busnes

14 Hydref 2021

Mae fyfyriwr Deallusrwydd Artiffisial a Roboteg graddedig o Brifysgol Aberystwyth wedi sicrhau lle yn rownd derfynol cystadleuaeth arloesedd Engineers in Business Champion of Champions.

Mwyafrif myfyrwyr amaeth yn fenywod ym Mhrifysgol Aberystwyth am y tro cyntaf

15 Hydref 2021

Mae rhan fwyaf o'r myfyrwyr sy’n astudio amaethyddiaeth ym Mhrifysgol Aberystwyth yn fenywod am y tro cyntaf yn hanes y sefydliad.


 

Hen lawysgrifau yn ysbrydoli cerddi cyfoes am newid hinsawdd

18 Hydref 2021

Mae tri bardd o Brifysgol Aberystwyth wedi cyfansoddi cerddi newydd mewn ymateb i hen lawysgrifau o Lyfrgell Genedlaethol Cymru sy’n ymdrin â’r tywydd a newid hinsawdd.

Cynhadledd ar-lein i ddathlu canmlwyddiant penodi T. H. Parry-Williams ym Mhrifysgol Aberystwyth

19 Hydref 2021

Cyfraniad T. H. Parry-Williams (1887-1975) at ddysg a llenyddiaeth Gymraeg fydd dan sylw mewn cynhadledd arlein a fydd yn cael ei chynnal gan Adran y Gymraeg ac Astudiaethau Celtaidd Prifysgol Aberystwyth ddydd Sadwrn 23 Hydref.

Gwaith gosod newydd yn adrodd hanesion ffoaduriaid yng Nghymru

20 Hydref 2021

Mae ymchwilwyr ym Mhrifysgol Aberystwyth wedi gweithio gyda'r awdur plant, Michael Rosen i roi bywyd i brofiadau personol rhai o'r ffoaduriaid sydd wedi ymgartrefu yng Nghymru dros y ganrif ddiwethaf.

Cyhoeddi enillwyr Gwobrau Hybu’r Gymraeg Prifysgol Aberystwyth

21 Hydref 2021

Mae Prifysgol Aberystwyth wedi anrhydeddu unigolion am eu cyfraniad i’r Gymraeg. 

Prif Weinidog Cymru yn Agor ArloesiAber yn Swyddogol

22 Hydref 2021

Dathlodd ArloesiAber ei agoriad swyddogol ddydd Iau 21 Hydref 2021 mewn seremoni a lywyddwyd gan y Gwir Anrhydeddus Mark Drakeford AS, Prif Weinidog Cymru

Prifysgol Aberystwyth yn dathlu Diwrnod Sylfaenwyr 2021

22 Hydref 2021

Ddydd Gwener 15 Hydref, nododd Prifysgol Aberystwyth 149 mlynedd ers iddi agor ei drysau am y tro cyntaf, gyda gorymdaith Diwrnod y Sylfaenwyr o’r Hen Goleg i gicio’r bar ym mhen gogleddol y Promenâd.

Disgyblion Aberystwyth a Llanbedr Pont Steffan yn ennill cystadleuaeth newid hinsawdd Prifysgol Aberystwyth

25 Hydref 2021

Mae disgyblion o Ysgol Plascrug yn Aberystwyth ac Ysgol Bro Pedr yn Llanbedr Pont Steffan wedi ennill cystadleuaeth newid hinsawdd a gynhaliwyd gan Brifysgol Aberystwyth.