Prifysgol Aberystwyth yn ceisio helpu’r economi wledig gyda lansiad rhwydwaith busnes newydd

Ysgol Fusnes Aberystwyth

Ysgol Fusnes Aberystwyth

08 Hydref 2021

Mae Prifysgol Aberystwyth yn lansio rhwydwaith ar gyfer busnesau newydd a mentrau gwledig sy'n ceisio rhannu gwybodaeth.

Mae GRRaIN - Rhwydwaith Twf, Gwydnwch Gwledig ac Arloesi - yn dwyn ynghyd weithgareddau menter ar draws Ysgol Fusnes y Brifysgol, ArloesiAber, Dysgu o Bell IBERS a'r Gwasanaeth Gyrfaoedd sy'n rheoli contract Strategaeth Entrepreneuriaeth Ieuenctid Llywodraeth Cymru.

Nod y rhwydwaith yw meithrin datblygiad busnesau a gweithgareddau entrepreneuraidd yn y Canolbarth, gyda ffocws ar rannu arloesedd a datrysiadau ymarferol i fusnesau newydd a chyfredol.

Trwy ymchwil meintiol ac ansoddol o safon uchel a datblygiad technoleg newydd, y nod yw sefydlu gorllewin Cymru fel lleoliad o fri rhyngwladol ar gyfer mentrau gwledig blaengar.

Yn draddodiadol mae economi Cymru wedi bod ar ei hôl hi yn y DU yn ei chyfran o ddiwydiannau uwch-dechnoleg, gan arwain at dwf economaidd isel, diweithdra a chynhyrchedd isel oherwydd diffyg sgiliau a chymwysterau.

Fodd bynnag, trwy fabwysiadu technoleg newydd a lansio busnesau newydd, gallai'r rhanbarth adeiladu ar ei gryfderau traddodiadol ym myd amaethyddiaeth a thwristiaeth a denu diwydiannau a gweithlu newydd i amryfalu'r economi yng ngorllewin Cymru.

Dywedodd Dr Wyn Morris, Uwch Ddarlithydd Rheolaeth yn Ysgol Fusnes Aberystwyth: “Mae busnesau’n dibynnu ar rwydweithiau gwych - rhannu syniadau, herio arferion ei gilydd a rhoi’r ysbrydoliaeth i’r naill a’r llall arloesi ymhellach yn eu maes.

“Bydd GRRaIN yn lle y gall sefydliadau a mentrau yn yr economi wledig gael mynediad at fyfyrwyr, graddedigion, staff y Brifysgol a busnesau newydd a rhannu gwybodaeth. Mae hefyd yn dwyn ynghyd fyfyrwyr entrepreneuraidd mewn gwahanol adrannau yn y Brifysgol i arddangos yr hyn sydd gan Aberystwyth i'w gynnig."

Mae cynlluniau uniongyrchol GRRaIN yn cynnwys cyflwyno ymchwil, datblygu gweithgareddau menter a meithrin cysylltiadau â'r economi wledig trwy gyfres o weminarau a digwyddiadau. Mae'n lansio'n ffurfiol yn ddiweddarach y mis hwn.