Blwyddyn mewn diwydiant ar gael i fyfyrwyr

03 Mawrth 2017

Mae Athrofa’r Gwyddorau Biolegol, Amgylcheddol a Gwledig (IBERS) Prifysgol Aberystwyth am gynnig dewis cwrs newydd sy'n caniatáu i fyfyrwyr elwa o flwyddyn amhrisiadwy o brofiad gwaith gyda chyflogwyr proffil uchel.

Uned newydd i hybu iechyd a lles yn y gymuned

06 Mawrth 2017

Bydd Prifysgol Aberystwyth yn lansio Uned Ymchwil Asesu Lles ac Iechyd (WARU) yn ystod Diwrnod Agored ar ddydd Mercher 15 Mawrth.

Amaethyddiaeth yn Aberystwyth yn ymuno â Daearyddiaeth yn y 100 uchaf yn y byd

08 Mawrth 2017

Aberystwyth yw un o’r 100 prifysgol orau yn y byd ar gyfer astudio Amaethyddiaeth a Daearyddiaeth yn ôl cynghrair y QS World University Rankingsyn ôl pwncsydd wedi ei chyhoeddi heddiw, ddydd Mercher 8 Mawrth.

Gwyddonwyr Aberystwyth yn cyfrannu at fuddsoddiad yr UE o € 7m yn niwydiant pysgodfeydd Cymru ac Iwerddon

09 Mawrth 2017

Mae gwyddonwyr yn Athrofa’r Gwyddorau Biolegol, Amgylcheddol a Gwledig (IBERS) ym Mhrifysgol Aberystwyth am chwarae rhan mewn ymchwil morol sydd wedi sicrhau mwy na €7m o arian gan yr Undeb Ewropeaidd.

IBERS yn lansio MSc newydd mewn Biotechnoleg

16 Mawrth 2017

Mae cymhwyster meistr newydd mewn biotechnoleg wedi ei lansio gan Athrofa’r Gwyddorau Biolegol, Amgylcheddol a Gwledig (IBERS) ym Mhrifysgol Aberystwyth.

€4m i hybu bioamrywiaeth ar strwythurau arfordirol yng Nghymru ac Iwerddon

24 Mawrth 2017

Mae ymchwilwyr ym Mhrifysgol Aberystwyth yn arwain menter newydd a gefnogir gan yr Undeb Ewropeaidd i wella gwerth ecolegol strwythurau amddiffyn ac ynni adnewyddadwy arfordirol yng Nghymru ac Iwerddon, mewn cydweithrediad â Choleg Prifysgol Dulyn, Prifysgol Bangor, Coleg Prifysgol Cork a Phrifysgol Abertawe.

Bwydo ein Byd - gŵyl ffilmiau wahanol

30 Mawrth 2017

Yn dilyn cyffro seremoni’r Oscars yn ddiweddar mae Flavia Occhibove, myfyrwraig doethuriaeth yn IBERS wedi trefnu ei gŵyl ffilm eu hunan gyda'r pwyslais ar y materion amgylcheddol sy'n wynebu ein byd heddiw.