£8.8m ar gyfer prosiect cnydau gwydn yn IBERS

11 Ebrill 2017

Mae Athrofa’r Gwyddorau Biolegol, Amgylcheddol a Gwledig (IBERS) ym Mhrifysgol Aberystwyth yn cychwyn ar raglen £8.8m gyda chyllid gan y Cyngor Ymchwil Biotechnoleg a Biolegol (BBSRC).

Myfyriwr IBERS yn ennill ysgoloriaeth deithio o fri

26 Ebrill 2017

Mae myfyrwraig sy'n astudio Bioleg y Môr a Dŵr Croyw yn IBERS wedi ennill Ysgoloriaeth deithio sy'n werth £1,000 gan Gwmni Anrhydeddus Lifrai Cymru.

Prifysgol Aberystwyth yn parhau i ddringo’r tablau cynghrair

26 Ebrill 2017

Mae cynnydd Prifysgol Aberystwyth mewn tablau cynghrair prifysgolion yn parhau yn sgil cyhoeddi The Complete University Guide 2018.

Cyrsiau newydd yn IBERS ar gyfer 2017

25 Ebrill 2017

Mae dau gynllun gradd israddedig newydd sbon mewn Bioleg Dynol ac Iechyd, a Chadwraeth Natur wedi cael eu lansio gan Athrofa’r Gwyddorau Biolegol, Amgylcheddol a Gwledig (IBERS) ym Mhrifysgol Aberystwyth.