Myfyrwraig IBERS yn ennill Ysgoloriaeth deithio

18 Mai 2015

Mae myfyrwraig Sŵoleg o IBERS wedi ennill Ysgoloriaeth deithio gwerth £1,000 oddi wrth Gwmni Anrhydeddus Lifrai Cymru (Urdd Lifrai Cymru gynt).

Dyfodol Cynaliadwy Organig yng Nghymru

05 Mai 2015

Bydd y prosiect Gwell Cysylltiadau Busnes Organig (BOBL) a ariennir gan Lywodraeth Cymru a’r UE yn cynnal cynhadledd strategaeth yn Llanfair-ym-Muallt ar 21 Mai

Gwyddonwyr IBERS yn cefnogi ‘Taith Tân’

07 Mai 2015

Mae'r ffisiolegwyr chwaraeon yn IBERS yn cynghori'r tîm ar y ffordd orau i baratoi mewn perthynas ag egni a strategaethau ailgyflenwi hylif ar gyfer y digwyddiad 14 diwrnod.

Y radd gyntaf erioed yn y DU mewn Biowyddor Ceffylau a Milfeddygol yn Aberystwyth

14 Mai 2015

Mae’r radd gyntaf erioed yn y DG mewn Biowyddor Ceffylau a Milfeddygol newydd gael ei dilysu ym Mhrifysgol Aberystwyth, a bydd yn cofrestru ei myfyrwyr cyntaf ym mis Medi 2015.

Ehangu Gorwelion Gwyrdd yn y Ffair Wanwyn

20 Mai 2015

Bu digonedd o fwrlwm ar safle Canolfan Organig Cymru eleni oedd wedi ei leoli ym mhafiliwn Gorwelion Gwyrdd  y Sioe Wanwyn yn Llanelwedd.

Gwyddonydd o IBERS yn Kathmandu

22 Mai 2015

Mae Dr Tony Callaghan a gwblhaodd ei PhD yn IBERS, Prifysgol Aberystwyth yn gynharach eleni yn helpu i sicrhau cyflenwad dŵr glân yn Kathmandu yn Nepal a drawyd gan ddaeargrynfeydd yn ddiweddar.

Dyfarnu £3.7 miliwn i gonsortiwm rhyngwladol dan arweiniad gwyddonydd o Aberystwyth i ymladd heintiau llyngyr lledog

26 Mai 2015

Mae Ymddiriedolaeth Wellcome, y cyllidwr preifat mwyaf yn y DU ar gyfer ymchwil biofeddygol a milfeddygol, wedi cyflwyno Dyfarniad Strategol Gwyddorau Biolegol werth £3.7M dros 5 mlynedd i dîm rhyngwladol o wyddonwyr o’r DU, yr Almaen, Ffrainc ac UDA dan arweiniad yr Athro Karl Hoffmann yn Athrofa Gwyddorau Biolegol, Amgylcheddol a Gwledig Prifysgol Aberystwyth (IBERS).