Bysedd-y-blaidd - yr ‘arch-borthiant’ a fydd yn darparu protein cystal â soia o ffermydd Prydain

19 Mawrth 2015

Gwyddonwyr IBERS yn profi bod tyfu bysedd-y-blaidd (Lupinus) yn darparu ffynhonnell amgen o brotein, cystal â soia, i borthiant anifeiliaid a physgod yng ngwledydd Prydain.

Llyfr newydd ar pam ein bod yn bwyta’r planhigion a wnawn

08 Ebrill 2015

Yr Athro John Warren yn edrych ar y rhesymau pam ein bod yn bwyta prin 1% o'r 40,000 o blanhigion sydd ar gael tra bod y potensial yn llawer mwy.

Cymryd syniadau gorau byd natur i ddatrys problemau dynol

01 Ebrill 2015

Mae Rhwydwaith Pensaernïaeth & Phlanhigion newydd wedi cael ei sefydlu rhwng Prifysgolion Caerdydd Aberystwyth a Bangor

Goroesi’r gwres ar gyfer cwrw da

16 Ebrill 2015

Ymchwilwyr IBERS yn cydweithio â gwyddonwyr o Dijon yn Ffrainc, i geisio datrys y broblem blas cas mewn cwrw.

Cynhyrchwyr Organig Cymru ar drywydd newydd

27 Ebrill 2015

Mae ffermwyr organig Cymru’n dilyn llwybr newydd ar ôl cyfnod o newid.

Pum pwnc Aberystwyth wedi eu rhestri ymysg y gorau yn y byd

29 Ebrill 2015

Mae pum pwnc academaidd ym Mhrifysgol Aberystwyth wedi eu cynnwys ymhlith goreuon y byd yn ôl cynghrair pynciau'r QS World University Rankings a gyhoeddwyd heddiw, Dydd Mercher 29 Ebrill, un yn fwy nag yn 2014.