IBERS yn creu budd economaidd o £365m

10 Mehefin 2014

IBERS yn creu budd economaidd o £365m

Datrys dirgelwch croen y cramenogion

16 Mehefin 2014

Mae’r Dr David Wilcockson, sydd yn Fiolegydd Morol yn IBERS, wedi ennill Grant Modd Ymatebol gan y BBSRC gwerth £320k i ariannu prosiect ymchwil tair blynedd i geisio datrys dirgelion sut y mae hormonau pryfed a chramenogion yn rheoli’r modd y mae’r anifeiliaid yn bwrw eu croen.

IBERS yng Ngarddwest Haf Gardener’s Question Time BBC Radio 4

17 Mehefin 2014

Bydd Dr John Warren, Cyfarwyddwr Dysgu ac Addysgu IBERS Prifysgol Aberystwyth yn cynnal sesiwn sgwrsio gyda James Wong ac yn cyflwyno sgwrs yn ystod achlysur garddio pwysica’r flwyddyn, pan fydd rhaglen BBC Radio 4 Gardeners’ Question Time yn dod â’i Garddwest Haf Flynyddol i Ardd Fotaneg Genedlaethol Cymru am y tro cyntaf ddydd Sul Mehefin 29.

Her bioamrywiaeth i ffermio organig

24 Mehefin 2014

Nid yw Ffermio Organig yn arwain bob amser at ragor o fioamrywiaeth