Llwybrau Gyrfaol

Ar y dudalen hon, hoffem dynnu sylw at lwybrau gyrfaol ein cyn-fyfyrwyr. Ebostiwch ip-centenary@aber.ac.uk os hoffech gael eich cynrychioli ar y dudalen hon. Edrychwn ymlaen at glywed gennych; credwn fod ein rhwydwaith yn gryf iawn yn ddeallusol ac yn ymarferol.  

Map Alumni

Fel y gwelwch ar y map isod, mae gan yr Adran rwydwaith byd-eang.  Mae’r map yn dangos dosbarthiad 4,840 o alumni’r Adran.   Os hoffech roi eich cyfeiriad diweddaraf i ni, llenwch y ffurflen electronig sydd ar gael yma.