Atgofion

*Atgofion cyn-fyfyrwyr yn dod yn fuan*

Os ydych yn un o Alumni yr Adran ac y byddech yn hoffi rhannu atgof er mwyn ei gyhoeddi yma ebostiwch ip-centenary@aber.ac.uk ag 'Atgofion Alumni i’r Canmlwyddiant/Centenary Alumni Memories' yn y llinell destun. Gallwch hefyd drydar eich atgofion at @GwleidAber gan ddefnyddio’r hashnodau #GwleidRyng2019 ac #InterPol2019. Gofynnir ichi gynnwys eich enw, eich swydd a’r wlad lle rydych yn byw, neu gallwch ofyn i’r atgof gael ei gyhoeddi yn ddienw. Os oes gennych unrhyw luniau yr hoffech eu rhannu, mae croeso ichi eu hanfon atom gyda disgrifiad byr o’r ddelwedd a’r dyddiad pan dynnwyd y llun. Edrychwn ymlaen at glywed gennych!