Sylw i newid hinsawdd ar Ddiwrnod Ewrop – 9 Mai

03 Mai 2017

Bydd effeithiau tebygol newid hinsawdd ar gymunedau arfordirol gorllewin Cymru a dwyrain Iwerddon yn cael sylw mewn arddangosfa undydd ym Mhrifysgol Aberystwyth.

Darganfyddiad genom malwoden i gynorthwyo gyda’r frwydr yn erbyn clefyd trofannol marwol

17 Mai 2017

Mae gwyddonwyr ym Mhrifysgol Aberystwyth wedi cyfrannu at ymdrechion rhyngwladol i nodweddu'r genom mewn rhywogaeth o falwoden sy'n gyfrifol am drosglwyddo parasit sy'n lladd 200,000 o bobl bob blwyddyn.

Gwyddonwyr IBERS i arddangos eu gwaith yn Aberaeron fel rhan o Ddiwrnod Chwilfrydedd mewn Planhigion

22 Mai 2017

Bydd gwyddonwyr o Athrofa’r Gwyddorau Biolegol, Amgylcheddol a Gwledig ym Mhrifysgol Aberystwyth yng Nghŵl Gardd a Chrefft Aberaeron 2017 ar 28 a 29 Mai ac yn arddangos eu gwaith.