Darlithydd IBERS yn cyflwyno malwod clyfar i Soapbox Science

03 Mehefin 2015

Bydd Dr Sarah Dalesman, sy’n Gymrawd Gyrfa Gynnar Ymddiriedolaeth Leverhulme a darlithydd yn IBERS, Prifysgol Aberystwyth, yn cyflwyno rhywfaint o’i gwaith ar ddysgu a chof mewn digwyddiad Soapbox Science yn Abertawe ar 6 Mehefin.

IBERS yn Ennill y NIAB Variety Cup

11 Mehefin 2015

Mae Athrofa’r Gwyddorau Biolegol, Amgylcheddol a Gwledig ym Mhrifysgol Aberystwyth wedi ennill y NIAB Variety Cup (Cwpan Math Sefydliad Cenedlaethol Botaneg Amaethyddol) am yr math glaswellt AberGreen.

Rhestr fer i Aberystwyth yng Ngwobrau Effaith RCUK/PraxisUnico 2015

17 Mehefin 2015

Mae Prifysgol Aberystwyth ar restr fer Gwobrau Effaith RCUK/PraxisUnico 2015 i bobl broffesiynol sy’n gweithio ym maes Cyfnewid Gwybodaeth a Masnacheiddio.

Datgelu hanes bridiau defaid cynhenid Cymreig

22 Mehefin 2015

Bydd cyfuno technegau gwyddonol cyfoes â uniondeb genetig bridiau defaid cynhenid Cymreig yn datblygu diadelloedd masnachol y dyfodol.

Callum a’r banc genynnau siocled

26 Mehefin 2015

Callum Scotson o IBERS yn astudio blodau cacao ym Mhrifysgol India’r Gorllewin ar ôl derbyn cyllid gan y Gymdeithas Amaethyddiaeth Drofannol.