BEACON yn sicrhau buddsoddiad £12 miliwn

03 Rhagfyr 2015

Mae cynllun technoleg werdd arobryn BEACON wedi sicrhau cyllid ychwanegol o £12 miliwn drwy Lywodraeth Cymru i barhau i ddatblygu’r economi werdd yng Nghymru dros y pedair blynedd nesaf.

Llyfryn Incwm Fferm Cymru yn darparu canlyniadau newydd o'r Arolwg Busnes Fferm (FBS) ar gyfer 2014-15

03 Rhagfyr 2015

Mae’r Llyfryn Incwm Fferm Cymru diweddaraf, a gyhoeddwyd yr wythnos hon gan IBERS (Athrofa’r Gwyddorau Biolegol Amgylcheddol a Gwledig) Prifysgol Aberystwyth, yn darparu canlyniadau newydd o'r Arolwg Busnes Fferm (FBS) ar gyfer 2014-15.

Gwyddonwyr o IBERS yn arwain adfywiad meillion coch

30 Tachwedd 2015

Mae gwyddonwyr yn IBERS Prifysgol Aberystwyth (Athrofa’r Gwyddorau Biolegol, Amgylcheddol a Gwledig) a TGAC (Canolfan Dadansoddi Genom) yn Norwich wedi trefnu a chysodi genom y feillionen goch.