Ysgol Gwyddor Filfeddygol Aberystwyth

Mae Ysgol Filfeddygaeth Aberystwyth, ar y cyd â'r Coleg Milfeddygaeth Brenhinol, yn darparu cynllun gradd BVSc Milfeddygaeth o mis Medi 2021.

Drwy gydweithredu â'r Coleg Milfeddygaeth Brenhinol, Prifysgol Aberystwyth yw'r brifysgol gyntaf yng Nghymru i gynnig Gwyddor Filfeddygol (BVSc).