Beth yw Dy Lais ar Waith?

Diben Dy Lais ar Waith yw annog myfyrwyr a staff i weithio gyda’i gilydd i wneud Prifysgol Aberystwyth yn lle eithriadol. Mae eich adborth yn ein helpu i barhau i wella’r profiad i fyfyrwyr. Gallwch ddweud wrthym beth yr ydym yn ei wneud yn dda, beth y gallwn ei wella a beth sy’n bwysig i chi.