Cwrdd â'r tîm

Cyfoethogi eich profiad ym Mhrifysgol Aberystwyth yw diben 'Dy Lais ar Waith'. Gall myfyrwyr roi adborth ar unrhyw agwedd ar fywyd myfyriwr, ac mae hynny'n ein helpu i wella ein gwasanaethau. Gadewch i ni wybod beth rydyn ni'n ei wneud yn dda, lle gallwn ni wneud yn well, a beth sy'n bwysig i chi:

Ffurflen Rho Wybod Nawr

Holiadur Gwerthuso Modiwl (HGM)

Mae dy lais chi yn cyfri, felly cysyllta â ni i ddweud eich rhan!


Faye ap Geraint, Rheolwr Gwasanaeth Dy Lais ar Waith

Rwy’n rheoli’r gwasanaeth Dy Lais ar Waith, ac yn gweithio gyda chi i ddatblygu’r gwasanaeth a sicrhau ei fod yn parhau i wella profiad myfyrwyr yn PA.

 

Swyddogion Dy Lais ar Waith

Rydym yn edrych ar ôl y gwasanaeth hwn o ddydd i ddydd. Rydym yn gwrando ar eich llais ac yn sicrhau eich bod chi'n cael ymateb i'r pethau sydd bwysicaf ichi.  

 

Shân Saunders