Ffurflen Datgan Diddordeb yn AberYmlaen

Bydd yr wybodaeth y byddwch yn ei rhoi, yn cael mynediad iddi ac yn ei chadarnhau (neu’i haddasu pan fo angen) yn rhan o’r broses hon yn cael ei chadw’n unol â gofynion y Rheoliad Cyffredinol ar Ddiogelu Data. Byddwn yn defnyddio’r wybodaeth (fel y mae’n ymddangos ar y ffurflen hon) yng nghyswllt eich mynegiant o ddiddordeb mewn, a’ch cais ar gyfer (os ydych yn parhau), y Cynllun AberYmlaen yn unig. Yr unig rai a fydd yn defnyddio’r wybodaeth fydd y staff sy’n rhan o waith gweinyddu’r Cynllun AberYmlaen. Mae prosesu’r wybodaeth yr ydych yn ei darparu’n angenrheidiol ar gyfer perfformio cytundeb contractaidd, neu er mwyn cymryd camau cyn gwneud cytundeb contractaidd (Erthygl 6(1)(b)) I gael rhagor o fanylion, gweler: https://www.aber.ac.uk/cy/infocompliance/dp/declaration/.