Darlith gan arbenigwr blaenllaw ar Brexit yn cychwyn cyfres o ddarlithoedd cyhoeddus

15 Ebrill 2021

Bydd arbenigwr blaenllaw ar wleidyddiaeth y Deyrnas Unedig a'r Undeb Ewropeaidd yn cyflwyno'r cyntaf mewn cyfres newydd o ddarlithoedd cyhoeddus a drefnir gan Brifysgol Aberystwyth ar nos Fercher 21 Ebrill 2021.

Cyhoeddi rhestr fer Gwobrau Staff a Myfyrwyr 2021

15 Ebrill 2021

Mae Undeb Myfyrwyr Aberystwyth wedi cyhoeddi eu rhestr fer am eu Gwobrau Staff a Myfyrwyr 2021.

Canolfan Gwleidyddiaeth a Chymdeithas Cymru i gynnal hystingau etholiad y Senedd

19 Ebrill 2021

Bydd Prifysgol Aberystwyth yn cynnal hystingau etholiadol ddydd Mawrth 27 Ebrill 2021, cyn yr etholiadau i Senedd Cymru ar ddydd Iau 6 Mai.

Myfyriwr mentergar yn ennill £13,000 o fuddsoddiad yn ei syniad busnes

20 Ebrill 2021

Mae myfyriwr Cyfrifiadureg yn ei flwyddyn olaf, Karl Swanepoel, wedi ennill buddsoddiad gwerth £13,000 yn ei syniad busnes i ddatblygu gwefan ac ap a fydd yn paru gweithwyr medrus sy'n gweithio ar eu liwt eu hun â busnesau newydd sy'n chwilio am wasanaethau digidol. 

Milfeddyg o Sir Benfro yn ymuno â phrifysgol yng Nghymru i ymchwilio i amaethyddiaeth drachywir

26 Ebrill 2021

Mae milfeddyg o Sir Benfro wedi penderfynu newid gyrfa i ymgymryd ag ymchwil filfeddygol arloesol fydd yn helpu ffermwyr Cymru i fod yn flaengar mewn iechyd anifeiliaid, wrth iddi ddechrau ar ei PhD ym Mhrifysgol Aberystwyth pan agorir ysgol filfeddygaeth gyntaf Cymru yno ym mis Medi.

Prifysgol Aberystwyth a Chyngor Sir Ceredigion yn dod at ei gilydd i ymchwilio i effaith pandemig COVID-19 ar Geredigion

27 Ebrill 2021

Mae ymchwilwyr ym Mhrifysgol Aberystwyth yn galw ar fusnesau a thrigolion Ceredigion i gyfrannu at astudiaeth i effaith pandemig COVID-19 ar y sir.

Mae robot meddal wedi'i ysbrydoli gan bysgod wedi goroesi taith i ran ddyfnaf y cefnfor

27 Ebrill 2021

Mewn erthygl yn The Conversation  mae Dr Dimitris Tsakiris o'r Adran Cyfrifiadureg yn trafod sut y llwyddodd pysgodyn roboteg fach hunan-bwer i gyrraedd y rhan ddyfnaf y Môr Tawel y Ffos Mariana