Ymchwil Newydd yn Anelu at Weddnewid Dulliau o Ragweld Lefelau Paill

20 Hydref 2015

Mae tîm o ymchwilwyr wrthi'n datblygu cenhedlaeth newydd o ddulliau o fonitro paill ac maent yn gobeithio y byddant yn arwain at ddulliau mwy dibynad

Myfyrwraig o IBERS yn cael ei swydd ddelfrydol yn gweithio gydag orang-wtaniaid

16 Hydref 2015

Mae myfyrwraig raddedig o Aberystwyth, Montana Hull, wedi gwireddi ei breuddwyd o weithio gydag orang-wtaniaid trwy sicrhau lle ar un o interniaethau hynod boblogaidd Orangutan Foundation International (OFI) ym Morneo, Indonesia.


 

Myfyrwraig ar drywydd cathod creulon

09 Hydref 2015

Wedi'i hysbrydoli gan gyfres dditectif ‘Y Gwyll’ mae Henriette Wisnes, myfyrwraig Gwyddor Anifeiliaid ym Mhrifysgol Aberystwyth, yn ymchwilio i pam y mae cathod yn lladd cymaint o anifeiliaid eraill.

Myfyriwr IBERS yn Bencampwr Merched Enduro Prydain 2015

29 Hydref 2015

Coroni Rhian George, myfyriwr Gwyddor Chwaraeon ac Ymarfer Corff, yn Bencampwr Merched Enduro Prydain 2015.

Pam bod gwahanol fathau o bridd yn allweddol i ddwysáu amaethyddiaeth mewn modd cynaliadwy

30 Hydref 2015

Yr Athro Jane Rickson i drafod rôl allweddol pridd mewn dwysau amaethyddiaeth mewn modd cynaliadwy.

Gwyddonwyr yn gwahodd ffermwyr ifanc i gynorthwyo gyda gwaith ymchwil

01 Hydref 2015

Gwyddonwyr Athrofa’r Gwyddorau Biolegol, Amgylcheddol a Gwledig yn gwahodd ffermwyr ifanc i gyfrannu at ymchwil amaethyddol blaengar.