Bridio malwod yn y labordy yn newid eu hymddygiad

14 Ionawr 2015

Mae gwaith ymchwil a wnaed gan y Dr Sarah Dalesman wedi darganfod bod magu malwod mewn labordy yn gallu achosi newidiadau arwyddocaol yn eu hymddygiad.

IBERS yn ennill hyfforddiant ymchwil i raddedigion

08 Ionawr 2015

Dyfarnu pump Ysgoloriaeth PhD iCASE gwerth £452,000 i Athrofa’r Gwyddorau Biolegol, Amgylcheddol a Gwledig.