A gaf i ysgrifennu o'm cartref (Myfyrwyr Ymchwil Uwchraddedig)?

Os ydych am ysgrifennu o'ch cartref, bydd angen ichi drafod hyn â’ch goruchwyliwr/goruchwylwyr yn gyntaf a sicrhau eu bod yn cymeradwyo’ch cais.  Ar ôl cymeradwyo’r cais, bydd gofyn ichi roi gwybod i'r Swyddfa Gydymffurfiaeth cyn ichi adael, a bydd gofyn ichi ddarparu copi o fanylion eich hediad (bydd cadarnhad electronig o’ch archeb yn ddigon). Bydd gofyn i'r Brifysgol roi gwybod am y newid hwn i'r Swyddfa Gartref a thynnu’r nawdd y mae’n ei rhoi tuag at eich Fisa Myfyriwr yn ôl. O ganlyniad i hyn, bydd eich fisa yn dod i ben ac os bydd angen ichi ddychwelyd i'r wlad e.e. ar gyfer eich viva voce, bydd angen ichi gael/gwneud cais am Fisa Ymweld.

Nodwch mai dim ond pan fyddwch wedi cyrraedd y cyfnod ysgrifennu (Abeyance) y gallwch ddychwelyd adref i ysgrifennu.