Apêl yr Hen Goleg

Ymunwch â ni i ddiogelu dyfodol yr Hen Goleg am ddim ond £10 y mis.

Bydd Apêl yr Hen Goleg yn chwarae rhan allweddol wrth i ni wireddu ein huchelgais i roi bywyd newydd i’r Hen Goleg.

Ein huchelgais yw gweddnewid yr adeilad eiconig hwn, sydd mor annwyl i gynifer o bobl, yn ganolfan diwylliant, dysg a menter fywiog, ac yn sbardun pwysig i ddatblygu ein Prifysgol a’n Tref, a fydd yn agor i bawb yn 2022-23 ym mlwyddyn dathlu ein pen-blwydd yn 150.

Dyma gyfle unwaith mewn cenhedlaeth i ni i ddiogelu’r adeilad rhestredig Gradd 1 eiconig hwn, a mynd ati ar yr un pryd i ailddiffinio’r ffordd y defnyddir yr adeilad ar gyfer y ganrif nesaf ac i genedlaethau o fyfyrwyr i ddod.

Beth bynnag fo’ch cysylltiad â’r Brifysgol ac Aberystwyth, gofynnwn i chi ymuno â ni a chefnogi Apêl yr Hen Goleg heddiw!

Yr Apêl

Apêl yr Hen Goleg yw ein hapêl fwyaf uchelgeisiol i godi arian ers sefydlu’r Brifysgol yn 1872. Gan ddilyn ôl traed arloeswyr cyllido torfol y 1870au a chymorth ‘ceiniogau’r werin’, mae eich cefnogaeth a’ch uchelgais chi i Brifysgol Aberystwyth yn bwysicach nag erioed, waeth beth fo maint eich rhodd.

Nod yr apêl yw codi £3 miliwn o incwm drwy haelioni ein cyn-fyfyrwyr ac ein cyfeillion, er mwyn i ni allu sicrhau’r grant llawn o £10.5 miliwn gan Gronfa Dreftadaeth y Loteri i ddiogelu dyfodol yr Hen Goleg.

I lawer o bobl, adeilad yr Hen Goleg yw calon a chartref y Brifysgol, a dyma gyfle yn awr i chi i weddnewid y lle hwn sydd wedi newid cynifer o fywydau drwy ddysg a darganfod, a thrwy feithrin sawl cyfeillgarwch a pherthynas gydol oes.

Drwy wneud rhodd reolaidd heddiw, gyda’n gilydd gallwn achub y trysor unigryw, prin hwn, ac ail-greu’r cyfleoedd a’r profiadau hyn sy’n newid bywydau.

Drwy wneud hynny, byddwch chi a phawb arall sy’n gwneud rhodd, heblaw iddynt ddatgan eu bod am fod yn ddienw, yn cael cydnabyddiaeth barhaol yn yr Hen Goleg i bawb gael gweld a dathlu hynny.