Negeseuon diweddaraf o flog yr Uned Datblygu Dysgu ac Addysgu

  Trefnu cynnwys Blackboard – Cyngor Defnyddiol gan Fyfyrwyr (Llysgenhadon Dysgu)

  Ysgrifennwyd gan Erin Whittaker, Saesneg ac Ysgrifennu Creadigol Yn sgil gweithgaredd profi defnyddioldeb y prosiect Llysgenhadon Dysgu, cefais fy annog i ysgrifennu fy mlog am rwyddineb a hygyrchedd dod o hyd i wybodaeth benodol a drafodir mewn darlithoedd a seminarau … Parhau i ddarllen

  Crynodeb Wythnosol o Adnoddau – 16/9/2021

  Fel arweinydd ein rhaglen TUAAU, rwy’n cadw llygad allan am adnoddau i helpu staff i addysgu’n effeithiol. Mae’r rhain yn cynnwys gweminarau, podlediadau, pecynnau cymorth ar-lein, cyhoeddiadau a mwy. Mae’r pynciau’n cynnwys dysgu gweithredol, addysgu ar-lein/cyfunol, hygyrchedd/cynhwysiant, a dylunio dysgu … Parhau i ddarllen

  Ydy eich modiwlau Blackboard yn siarad iaith y myfyriwr? – Llysgenhadon Dysgu

  Ysgrifennwyd gan Angela Connor, Seicoleg Fe wn y gallai swnio’n rhyfedd i holi a yw eich modiwlau Blackboard yn siarad iaith eich myfyrwyr. Gallaf eich clywed yn dweud “Wrth gwrs eu bod nhw”. Yn amlwg, rydych chi’n llwytho deunyddiau i … Parhau i ddarllen

  Croeso i staff newydd sy’n ymuno â Phrifysgol Aberystwyth

  Yr Uned Datblygu Dysgu ac Addysgu ydym ni. Rydym ni’n rhan o’r Gwasanaethau Gwybodaeth. Rydym ni’n gweithio gyda staff ar draws y brifysgol i gefnogi a datblygu dysgu ac addysgu. Rydym ni’n cynnal amrywiaeth eang o weithgareddau i gyflawni hyn. … Parhau i ddarllen

  Cefnogaeth ar gyfer Dysgu Wyneb yn Wyneb

  Wrth inni symud tuag at ddysgu wyneb yn wyneb eto, hoffem atgoffa’r staff nad ydynt ar eu pen eu hunain o ran ailaddasu i ddysgu wyneb yn wyneb, a allai newid eto o ran maint y grwpiau, y dulliau o ddarparu’r dysgu, … Parhau i ddarllen

  Crynodeb Wythnosol o Adnoddau – 8/9/2021

  Fel arweinydd ein rhaglen TUAAU, rwy’n cadw llygad allan am adnoddau i helpu staff i addysgu’n effeithiol. Mae’r rhain yn cynnwys gweminarau, podlediadau, pecynnau cymorth ar-lein, cyhoeddiadau a mwy. Mae’r pynciau’n cynnwys dysgu gweithredol, addysgu ar-lein/cyfunol, hygyrchedd/cynhwysiant, a dylunio dysgu … Parhau i ddarllen

  Diweddariad Vevox – mathau newydd o gwestiynau ar gael

  Bydd gan Vevox ddiweddariad ar 13Medi a fydd yn cyflwyno mathau newydd o gwestiynau sy’n cynnwys delweddau. Pôl Delwedd y gellir ei Farcio Gallwch uwchlwytho delwedd fel y math o gwestiwn a gofyn i’ch myfyrwyr farcio’r datrysiad ar y ddelwedd. … Parhau i ddarllen

  Sesiynau Hyfforddiant Vevox

  Yn ystod y flwyddyn diwethaf, prynodd y Brifysgol offer Vevox er mwyn cynnal pleidleisiau. Ers hynny, rydym wedi gweld llu o weithgareddau pleidleisio gwych yn cael eu cynnal mewn dosbarthiadau ledled y Brifysgol. Os nad ydych wedi defnyddio Vevox o’r … Parhau i ddarllen

  Crynodeb Wythnosol o Adnoddau – 27/8/2021

  Fel arweinydd ein rhaglen TUAAU, rwy’n cadw llygad allan am adnoddau i helpu staff i addysgu’n effeithiol. Mae’r rhain yn cynnwys gweminarau, podlediadau, pecynnau cymorth ar-lein, cyhoeddiadau a mwy. Mae’r pynciau’n cynnwys dysgu gweithredol, addysgu ar-lein/cyfunol, hygyrchedd/cynhwysiant, a dylunio dysgu … Parhau i ddarllen

  Yr adnoddau sy’n deillio o’r Gynhadledd Dysgu ac Addysgu Flynyddol

  Mae Hector, sydd wedi bod yn cydweithio ag ABERymlaen i gefnogi’r Gynhadledd Dysgu ac Addysgu flynyddol, wedi paratoi rhestr o adnoddau a ysbrydolwyd gan y cyflwyniadau a gafwyd yn y gynhadledd. Pe hoffech wylio unrhyw rai o’r sesiynau eto, gallwch … Parhau i ddarllen