Iolo Williams i agor arddangosfa Archaeopteryx

07 Chwefror 2017

Bydd y naturiaethwr, cyflwynydd teledu a Chymrawd er Anrhydedd Prifysgol Aberystwyth, Iolo Williams yn agor arddangosfa 'Etifeddiaeth Jwrasig' yn adeilad eiconig yr Hen Goleg Nos Fawrth 14 Chwefror 2017.

Agor enwebiadau ar gyfer Gwobrau Dysgu UMAber

14 Chwefror 2017

Mae enwebiadau ar gyfer Gwobrau Dysgu Undeb Myfyrwyr Aberystwyth, sydd yn eu chweched blwyddyn, bellach ar agor.

Llochesi artiffisial yn gymorth i goed oroesi newid yn yr hinsawdd

20 Chwefror 2017

Mae llochesi plastig o amgylch glasbrennau coed ifanc er mwyn eu diogelu wrth iddynt dyfu yn olygfa gyffredin, ond mae ymchwil newydd yn awgrymu y gall hyn hefyd eu paratoi ar gyfer goroesi newid yn yr hinsawdd.