Tair gradd ar y brig yn y DU am foddhad myfyrwyr

09 Awst 2017

Mae tri phwnc gradd israddedig sydd yn cael eu dysgu yn Athrofa’r Gwyddorau Biolegol, Amgylcheddol a Gwledig (IBERS) ym Mhrifysgol Aberystwyth ar y brig yn y DU am foddhad cyffredinol yn yr Arolwg Cenedlaethol o Fyfyrwyr 2017 (ACF).


Mae Microbioleg, Bioleg Foleciwlaidd a Sŵoleg yn rhif un ar draws y DU am fodlonrwydd myfyrwyr cyffredinol yn yr arolwg dylanwadol o fyfyrwyr israddedig yn eu blwyddyn olaf gyhoeddwyd ar 9 Awst 2017.

Ymweliad Ysgrifennydd Cabinet Llywodraeth Cymru dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig

29 Awst 2017

Bu Lesley Griffiths AC, Ysgrifennydd Cabinet Llywodraeth Cymru dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig, yn cyfarfod Yr Athro Paul Shaw heddiw i glywed am ymchwil IBERS ar ddefnyddio dulliau genetig blaenllaw i reoli pysgodfeydd yn gynaliadwy.