Urddo yr Athro Miguel Alario Franco yn Gymrawd Prifysgol Aberystwyth

14 Gorffennaf 2015

Urddwyd yr ymchwilydd hyglod mewn cemeg cyflwr soled, yr Athro Miguel Alario Franco, yn Gymrawd Prifysgol Aberystwyth.

Mae’r Athro Alario Franco yn Athro Emeritws yn yr Universidad Complutense Madrid, lle buodd yn Ddeon y Gwyddorau Cemegol.

Yn awdur 290 o bapurau ymchwil, mae’r Athro Alario Franco yn gyn Llywydd Academi Frenhinol y Gwyddorau Sbaen, yn ogystal  â sylfaenydd a llywydd cyntaf Grŵp Cemeg Cyflwr Solet Cymdeithas Frenhinol Sbaen.

Bu’r Athro Alario Franco yn gweithio ym Mhrifysgol Cymru, Aberystwyth am ddwy flynedd a hanner yn ystod y 1970au.

Cyflwynwyd yr Athro Alario Franco yn Gymrawd ar ddydd Mawrth 14 Gorffennaf gan yr Athro Jamie Newbold, Cyfarwyddwr Ymchwil Athrofa y Gwyddorau Biolegol, Amgylcheddol a Gwledig.

Cyflwyniad yr Athro Alario Franco yn Gymrawd gan yr Athro Jamie Newbold:

“Dirprwy Ganghellor, Is-Ganghellor, darpar raddedigion, gyfeillion.  Pleser o’r mwyaf yw cyflwyno Professor Miguel Alario Franco yn gymrawd Prifysgol Aberystwyth.

Pro Chancellor, Vice-Chancellor, prospective graduates and supporters. It is an honour and a privilege to present Professor Miguel Alario Franco as a Fellow of Aberystwyth University.

Professor Franco worked at the University College of Wales, Aberystwyth, for two and a half years from 1972 onwards and it is a delight be able to welcome him back to day. Since leaving Aberystwyth he has been appointed Professor of  Inorganic Solid State Chemistry at Universidad Complutense Madrid (UCM) where he was also the Head of Department and from 1986-1994 the Dean of Chemical Science.

Professor Franco is a member and past President of the Royal Academy of Sciences of Spain. He was founding member and first President of the Solid State Chemistry Group of the Spanish Royal Society of Chemistry. In addition he is an honorary member of the Academy of Sciences of Colombia, a Corresponding member of the Academy of Sciences of Argentina and Honorary member of the Materials Research Society of India.

Professor Franco has authored four patents and 290 research papers that have been cited on over 3000 occasions. He is much in demand as a speaker at scientific meetings and international conferences across the globe, including I note addressing the prestigious Gordon Research Conferences in Solid State Chemistry in 1990 and 21 years later in 2012. He  continues to have an active research career in the Synthesis of Non-Molecular New Materials –including electronic, magnetic, superconducting & fuel cell and Li-battery materials and on the influence of structure, composition and microstructure on the properties of such materials

Dirprwy Ganghellor mae’n bleser gen i gyflwyno Professor Miguel Alario Franco i chi yn Gymrawd. 

Pro Chancellor, it is my absolute pleasure to present Professor Miguel Alario Franco to you as a Fellow of Aberystwyth University.”