Cynhadledd CEUKF 21-22 Tachwedd 2011

27 Hydref 2011

Cysylltu polisi, gwyddoniaeth a diwydiant i greu sail ar gyfer datblygu systemau ffermio i’r dyfodol.

Siaradwyr wedi ei cadarnhau yn cynnwys

 • Y Gwir Anrhydeddus James Paice AS, Y Gweinidogdros yr Amgylchedd,Bwyd a Materion Gwledig
 • Yr Arglwydd (Donald) Curry of Kirkharle KB CBE FRAgS, CEUKF
 • Yr Athro Wayne Powell, IBERS
 • Peter Kendall, NFU
 • Yr Athro Bill Davies CBE, Lancaster Environment Centre
 • David Gibson, Moy Park
 • Dr Tina Barsby, NIAB
 • Dominic Dyer, Crop Protection Association
 • Dr Michael Lee, IBERS
 • Patrick Thornton, NIAB
 • Yr Athro Tim Benton, UK Global Food Security Champion

Am ragor o wybodaeth, yn cynnwys yr agenda ac i gofrestru, ewch i Gwefan Digwyddiad CEUKF a Farming Futures

Yn dwyn ynghyd prif noddwyr a darparwyr ymchwil, cynhyrchwyr bwyd , proseswyr  a manwerthwyr.

Mi fydd y cyfarfod yn cynorthwyo diwydiant amaeth y DU i:

 • Diogelu cyflenwad bwyddomestig cynaliadwy
 • Mynd i'r afael â'r heriau o'n blaenau
 • Cofleidio arloesedd ac archwilio ffyrdd o gydweithio