Ynni gwyrdd

11 Mawrth 2011

Gallai gwaith ymchwil rhyngwladol ym Mhrifysgol Aberystwyth gynnig ffynhonnell newydd o ynni gwyrdd a helpu i warchod tir sy’n bwysig o ran byd natur.