Cefnogaeth o safbwynt Gofal Plant

Talebau Gofal Plant

Mae PrifysgolAberystwyth yn gweithredu cynllun talebau gofal plant a fydd yn eich helpu i arbed arian o safbwynt cost gofal plant.

Am ragor o fanylion cysylltwch â'r Tim gweithrefol AD (am fwy o wybodaeth, a wnewch chi ymweld â wefan Tim Adnoddau Dynol).

Meithrinfa

Mae sawl meithrinfa yn Aberystwyth yn ogystal â gofalwyr cofrestredig. Os hoffech rhagor o wybodaeth ewch i Wasanaeth Gwybodaeth Ceredigion Arlein (CIS) Chwilio Gofal Plant.

Gweithio’n Hyblyg

Mae gan PA amrywiaeth o bolisïau i alluogi aelodau o staff i fwynhau gwell cydbwysedd rhwng anghenion gwaith ac anghenion personol, e.e. ac amrywiaeth o bolisïau Absenoldeb, e.e. , , a’r Polisi Absenoldeb Arbennig. Mae’r polisïau hyn a’r ffurflenni ar eu cyfer ar gael ar y tudalennau Telerau ac Amodau ar y wefan AD.