Adran y Gymraeg ac Astudiaethau Celtaidd

Noder:

Oherwydd y coronafirws rydym yn cymryd camau i leihau risg heintiau a chynyddu diogelwch y cyhoedd i'r eithaf. Mae holl staff yr adran dal i weithio ond dim ond trwy e-bost y gellir cysylltu â nhw o ddydd Mercher 18fed Mawrth 2020.
Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu angen unrhyw gefnogaeth, peidiwch ag oedi cyn cysylltu â ni.
Y brif e-bost cyswllt yw cymraeg@aber.ac.uk.
Diolch i chi am eich amynedd a’ch dealltwriaeth.

Media