Cydraddoldeb ac Amrywioldeb

Mae'r Adran Cyfrifiadureg wedi ymrwymo i ddatblygu a hybu cydraddoldeb ac amrywioldeb ym mhob agwedd ar ein hymarfer a'n gweithgareddau.

Ein nod yw ddarparu diwylliant cynhwysol i'n staff a myfyriwr i gyd, heb wahaniaethu, ac arddel gwerthoedd parch, urddas a chwrteisi. Mae gan bawb yr hawl i gael eu trin yn unol â'r gwerthoedd hyn.

Gweithgareddau a Digwyddiadau

Rydym yn cymryd rhan weithgar mewn gweithgareddau estyn allan mewn ysgolion a digwyddiadau ymgysylltu â'r cyhoedd ledled y wlad, gan roi cyfle i bawb ddysgu am gyfrifiaduron. Mae ein gweithgareddau a'n digwyddiadau yn cynnwys:

 

Cysylltiadau

  • ACS Women: mae gennym grŵp Facebook preifat a rhestr e-bost sy'n gwahodd pob menyw yn yr adran; rydym yn cynnal chyfarfodydd trwy gydol y flwyddyn
  • Mae gennym Hyrwyddwyr Cydraddoldeb yn yr adran: Angharad Shaw
  • Rydym wedi derbyn wobr Athena SWAN bronze i'r Adran Cyfrifiadureg (Cyswllt Athena SWAN: Christine Zarges)
  • Mae nifer o'n darlithwyr yn rhan o Dîm Hunan Asesiad Athena SWAN y Brifysgol