Beth yw gwiriad cyn cofrestru?

Fel myfyriwr newydd ym Mhrifysgol Aberystwyth (neu fyfyriwr sy'n dychwelyd sydd â hawl wahanol i astudio yn y DU) bydd gofyn i chi ddod i sesiwn Gwirio Dogfennau), cyn i chi gofrestru. Mae'r sesiwn hon yn orfodol a rhaid i bob myfyriwr sy'n dal Fisa Astudio Tymor Byr/Fisa Ymweld neu Fisa Myfyrwyr ddod i’r sesiwn hon er mwyn i'w dogfennau gael eu gwirio, eu sganio a'u llwytho ar ein system.

Ar gyfer y sesiwn hon, dylech ddod â’r dogfennau gwreiddiol canlynol gyda chi:

  • Copi wedi’i argraffu o fanylion eich taith awyren (e-bost cadarnhau neu docyn)
  • Pasbort
  • Trwydded Breswylio Fiometrig (BRP) (os yw’n berthnasol)
  • Tystysgrif Iaith Saesneg (os yw’n berthnasol)
  • Cymwysterau academaidd
  • Llythyr yn caniatáu mynediad
  • Tystysgrif Cynllun Cymeradwyo Technoleg Academaidd (ATAS) (os yw'n berthnasol)

 

Sylwch na fydd modd i chi gofrestru oni bai eich bod wedi cyflwyno'r ddogfen/dogfennau uchod i ni.

Noder: hyd y nodir yn wahanol, bydd y gwiriad dogfennau yn cael ei gynnal dros e-bost.