Bywyd Myfyrwyr

Yn ogystal ag addysg ragorol, mae Aberystwyth hefyd yn cynnig ansawdd bywyd heb ei ail.

Boed yr enwog Black House neu farbeciw ar fympwy at y traeth, mae bywyd cymdeithasol bywiog yn Aberystwyth. Mae Undeb y Myfyrwyr yn cynnig dros 100 o glybiau a chymdeithasau, o ganŵio, i gemau cyfrifiadurol, i gystadlaethau cyfreitha a theatr gerdd. Mae campws Penglais hefyd yn gartref i Ganolfan Gelfyddydau fwyaf Cymru lle ceir sinema boutique, theatr, a lleoliad cerddoriaeth fyw yn ogystal ag arddangosfeydd, dosbarthiadau, caffis a bariau.

*Mae safleoedd Prifysgol Aberystwyth yn cael eu cymharu yn erbyn rhestr o sefydliadau addysg uwch a geir yn The Times & Sunday Times Good University Guide 2018