Pam Aberystwyth?

Drwy ddewis Prifysgol Aberystwyth byddwch yn dewis canolfan ddysg mewn lleoliad heb ei ail. Ar lannau arfordir y gorllewin rhwng Bae Ceredigion a Mynyddoedd y Cambria, byddwch yn rhan o gymuned gyfeillgar, eang ei gorwelion, lle mae’r gorwel pell yn ysgogi uchelgais a dyhead. Mae myfyrwyr yn dod yma ers 1872, wedi’u denu gan ein henw da am ddysgu rhagorol a phrofiad eithriadol ein myfyrwyr.

Cipolwg – mwy o resymau dros ddewis astudio yn Aberystwyth:

 • Prifysgol y Flwyddyn yng Nghymru

  The Times / Sunday Times, Good University Guide 2020

  Darganfod mwy
 • Aber ar y brig o blith o prifysgolion Cymru am fodlonrwydd cyffredinol myfyrwyr

  Arolwg Cenedlaethol blynyddol y Myfyrwyr (ACF) 2020

  Darganfod Mwy
 • Prifysgol y flwyddyn ar gyfer Answadd Dysgu 2018 a 2019

  The Times / Sunday Times, Good University Guide 2018 a 2019

  Darganfod mwy
 • Gwbor Aur yn y

  Fframwaith Rhagoriaeth Addysgu a Chanlyniadau Myfyrwyr 2018 (FfRhA 2018)

  Darganfod mwy
 • 99% o'n graddedigion sydd wedi astudio rhan o'r gradd trwy gyfrwng

  y Gymraeg mewn swyddi o fewn 6 mis, (HESA 2018)

  Darganfod mwy

 • Yr Uchaf yn y DU am foddhad myfyrwyr gydag adborth

  Yn rhifyn 2020 o dabl cynghrair prifysgol The Guardian

  Darganfod Mwy
 • Yn ail am foddhad myfyrwyr gydag addysgu

  Yn rhifyn 2020 o dabl cynghrair prifysgol The Guardian

  Darganfod Mwy
 • Yn ail am foddad myfyrwyr gydag boddhad myfyrwyr gyda'r cwrs

  Yn rhifyn 2020 o dabl cynghrair prifysgol The Guardian

  Darganfod Mwy
 • 95% o ymchwil y Brifysgol o safon a gydnabyddir yn rhyngwladol neu’n uwch

  Y Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil 2014

  Darganfod mwy