A yw fy adborth yn gwneud gwahaniaeth?

Ydy! Rydym yn croesawu adborth gan fyfyrwyr, a hebddo, ni fyddwn yn gwybod pa faterion sy’n bwysig i chi. Efallai eich bod wedi gweld ein posteri ar y campws yn amlygu’r newidiadau a wnaed yn seiliedig ar eich adborth.

Cliciwch ar y ddelwedd i'w gwneud yn fwy

Gall Eich Llais Newid Pethau 

HGM

 • Cafodd 12,295 llais eu clywed yn 2019/20
 • Cafodd 84% o’r holl fodiwlau adborth o dros 80% o ran bodlonrwydd myfyrwyr yn 2019/20
 • Cyflawnwyd 516 o gamau gweithredu o ganlyniad i llais y myfyrwyr

Rho Wybod Nawr

 • Derbyniwyd 732 o sylwadau yn 2019/20
 • Gwnaed 732 o ymatebion yn 2019/20
 • Cyflawnwyd 677 o gamau gweithredu o ganlyniad i lais y myfyriwr

Cynrychiolwyr academaidd

 • 223 o gynrychiolwyr academaidd
 • 47 o gyfarfodydd pwyllgorau ymgynghorol staff a myfyrwyr wedi’u cynnal

Beth am gymryd rhan:

 • Teil Rho Wybod Nawr yn ApAber
 • Gweddalen Mae’ch Llais Chi’n Cyfri
 • URL HGM
 • Teil HGM yn ApAber
 • Gweld pwy yw eich cynrychiolydd ar wefan UM