Beth sy’n digwydd i fy adborth?

ffeithlun beth sy'n digwydd i'ch adborth

Cliciwch ar y ddelwedd i'w gwneud yn fwy

 Beth sy’n digwydd i Fy Adborth?

 1. Rydych chi’n dweud wrthym am eich modiwlau a’ch profiad myfyriwr yn gyffredinol.
  • Rho Wybod Nawr
  • Holiadur Gwerthuso Modiwlau [HGM]
  • Cynrychiolwyr Academaidd
 2. Rydyn ni’n dadansoddi’r sylwadau ac yn ymateb
 3. Rydyn ni’n ystyried eich sylwadau. Penderfynir pa gamau i’w cymryd.
 4. Rydyn ni’n rhoi gwybodi chi pa gamau a gymerwyd trwy:
  • E-bost
  • Blackboard
  • Cyfarfodydd wyneb yn wyneb