Y Croeso Mawr - Cael gafael ar Gymorth a Chyngor

Mae yna gyfoeth o gyngor a chefnogaeth ar gael i chi yn ystod eich dyddiau cyntaf yn Aberystwyth er mwyn eich helpu i ymgartrefu i fywyd prifysgol. 

Byddwn yn gallu eich cynorthwyo gydag unrhyw ymholiadau sydd gennych trwy ein gwasanaethau cymorth rhithwir (www.aber.ac.uk/cy/student/help/).