Darganfod Aberystwyth

Yma yn Aber mae staff a myfyrwyr o dros 100 o wledydd, ac mae’n ganolfan gosmopolitan gyfeillgar. Fe welwch enwau cyfarwydd y stryd fawr ochr yn ochr â siopau a chaffis annibynnol a’r Farchnad Ffermwyr sydd wedi ennill gwobrau. Mae yma gymuned glos, ac ar ôl dod yma, mae llawer o’n myfyrwyr yn teimlo nad ydynt byth eisiau gadael.