Digwyddiadau Adrannol

Bydd manylion y rhaglenni Wythnos Ymgartrefu'r glas-fyfyrwyr yn cael eu diweddaru cyn dechrau’r tymor.

Cofrestru

Mae rhagor o wybodaeth am drefniadau cofrestru israddedigion ar gael yma.