Cyrraedd ar y Trên - Croeso Mawr 2021

Am wybodaeth gyfredol am wasanaeth trên, cyfeiriwch at wefan Trafnidiaeth Cymru.

Sylwch ar y canllawiau a ddarperir ar wefan Trafnidiaeth i Gymru a bod yn rhaid i chi wisgo gorchudd wyneb ar drafnidiaeth gyhoeddus.

 

Cyrraedd ar gyfer slot sydd wedi'i archebu o flaen llaw: Dydd Mercher 22 - Dydd Sadwrn 25 Medi (9.20 - 19.20)

Yn ystod y prif gyfnod cyrraedd, o ddydd Mercher 22 - dydd Sadwrn 25 Medi, bydd gwasanaeth bws am ddim ar gael i fyfyrwyr sy'n cyrraedd ar drenau i Aberystwyth rhwng 9.20 - 19.20. Bydd y gwasanaeth hwn yn mynd â chi o'r orsaf reilffordd i'r man casglu allweddi ar gyfer eich preswylfa. Gadewch yr orsaf wrth yr allanfa chwith lle bydd ein gwirfoddolwyr Tîm A (mewn crysau-t coch) yn eich cyfeirio at y bws.

Wrth gasglu eich allwedd, bydd cydweithwyr yn eich cynghori ar yr opsiynau i gyrraedd eich preswylfa. 

Sylwch y dylid wisgo gorchuddion wyneb trwy gydol y daith o'r orsaf i gasglu eich allwedd a / neu breswylfeydd.

Os ydych wedi nodi y byddwch yn cyrraedd yn ystod slot ‘y tu allan i oriau’ yn ystod y dyddiadau hyn (h.y. ar ôl 19.20 ar 22/23/24/25 neu 26 Medi), dilynwch y canllawiau a nodir yn yr adran isod.

Cyrraedd ar adegau eraill

Os ydych wedi nodi y byddwch yn symud i lety'r Brifysgol yn ystod un o'r slotiau amser / dyddiad islaw, nodwch y gofynnir ichi wneud eich ffordd yn annibynnol o'r orsaf drenau i'r man penodol i gasglu eich allweddi.

Mae hyn yn berthnasol i:

  • Myfyrwyr sydd wedi archebu slot cyrraedd ‘cynnar’ (e.e. myfyrwyr rhyngwladol sydd wedi nodi ymlaen llaw y byddant yn cyrraedd yn annibynnol gan ddefnyddio’r gwasanaeth cludo o faes awyr) cyn 22 Medi.
  • Myfyrwyr sydd wedi nodi y byddant yn cyrraedd yn ystod slot ‘y tu allan i oriau’ yn ystod y prif gyfnod cyrraedd (ar ôl 19.20 ar 22/23/24/25 Medi).
  • Myfyrwyr sydd wedi nodi y byddant yn cyrraedd yn ystod slot cyrraedd ‘hwyr’ o ddydd Sul 26 Medi ymlaen.

 

Amserlen Ddyddiol:

Dydd Mercher, 22 Medi 2021

 

 Amser cyrraedd trên

05:24; 06:20; 07:21 

Cludiant annibynnol i’r pwyntiau casglu allweddi

09:21; 11:21; 13:22; 15:21; 17:21; 18:27; 19:21 

Gwasanaeth bws gwennol 

21:22; 23:36  

Cludiant annibynnol i’r pwyntiau casglu allweddi

 

Dydd Iau, 23 Medi 2021

 Amser cyrraedd trên

05:24; 06:20; 07:21 

Cludiant annibynnol i’r pwyntiau casglu allweddi

09:21; 11:21; 13:22; 15:21; 17:21; 18:27; 19:21 

Gwasanaeth bws gwennol 

21:22; 23:36 

Cludiant annibynnol i’r pwyntiau casglu allweddi

 

Dydd Gwener, 24 Medi 2021

 Amser cyrraedd trên

05:24; 06:20; 07:21 

Cludiant annibynnol i’r pwyntiau casglu allweddi

09:21; 11:21; 13:22; 15:21; 17:21; 18:27; 19:21 

Gwasanaeth bws gwennol 

21:22; 23:36  

Cludiant annibynnol i’r pwyntiau casglu allweddi

 

Dydd Sadwrn, 25 Medi 2021

 Amser cyrraedd trên

05:24; 07:21; 

Cludiant annibynnol i’r pwyntiau casglu allweddi

09:21; 11:21; 13:22; 15:22; 17:21; 18:29; 19:21 

Gwasanaeth bws gwennol 

21:25; 23:35 

Cludiant annibynnol i’r pwyntiau casglu allweddi