Sut i gael ffurflen gofrestru

Gallwch e-bostio eich cais at: dysgu@aber.ac.uk neu lawrlwytho ac argraffu ffurflen yn uniongyrchol o’r wefan fan hyn

Unwaith i chi gofrestru, anfonir Llawlyfr Myfyriwr atoch. Bydd hyn yn rhoi holl wybodaeth a gofynion asesu pob cwrs a rheoliadau’r Dystysgrif.

Rhagor o wybodaeth ar y Dystysgrif Addysg Uwch Hel Achau

Sut mae Dechrau?

Os oes gyda chi ddiddordeb i gymryd y dystysgrif bydd angen i chi gofrestru. Nid yw’n costio unrhyw beth ac ar wahân i ffi arferol y cwrs, nid oes costau ychwanegol.

Cyrsiau Cyfredol

Adborth Myfyrwyr

Mae adborth ein myfyrwyr yn gyson gadarnhaol, ac mae 90% o fyfyrwyr yn dweud wrthym y byddent yn argymell y cwrs i gyfaill. Dyma rai o’r pethau mae myfyrwyr wedi’u dweud amdanom:

‘Hoffwn ddweud cymaint mae’r cwrs Hel Achau wedi cyfoethogi fy mhrofiad. Rwyf wedi cael boddhad mawr iawn o fod yn gysylltiedig â’ch adran ac yn fy mhrofiad i mae’r staff wedi bod yn gefnogol iawn ac yn barod â’u cymorth.’

‘Mae wedi aildanio fy nghariad at hanes!’

‘Mae’r tiwtor bob amser yn barod i gynorthwyo, yn hawdd mynd ato ac yn barod ei gymwynas.’

‘Mae’n braf iawn cael y cyrsiau hyn yn lleol – rhagor os gwelwch yn dda!’

‘Wrth fynd yn hŷn mae’r cyrsiau wedi goleuo fy mywyd!’

‘Rhagor o gyrsiau fel hyn os gwelwch yn dda!’