Ecoleg

 

Ydy’r cyrsiau hyn yn addas i mi?

Ydyn. Mae croeso i bawb ar ein cyrsiau. Nid oes angen cefndir gwyddonol arnoch. Mae detholiad eang o gyrsiau ar gael mewn nifer o leoliadau, gan roi dewis diddorol i unrhyw un sy’n ymddiddori yn y byd naturiol a’r amgylchedd lleol.

Diddordeb personol

Mae nifer o’n myfyrwyr yn cyflawni un neu ddau gwrs y flwyddyn oherwydd bod ganddyn nhw ddiddordeb personol mewn maes arbennig. Beth am gael cipolwg ar y rhaglen? Efallai y bydd rhai o’n cyrsiau’n mynd â’ch bryd. Ym mis Hydref 2010, llwyddodd pedwar myfyriwr a gychwynnodd yn y modd hwn i ennill Tystysgrif Addysg Uwch mewn Ecoleg Maes. Mae’u llwyddiant yn adlewyrchu’u diddordeb personol yn y maes, ond mae hefyd yn adlewyrchu’u gallu i wynebu her ac i astudio’r byd naturiol drwy gyfrwng cyrsiau Dysgu Gydol Oes.

Cyrsiau Cyfredol

Rhagor o wybodaeth