Ysgrifennu Creadigol

 

Sut ydw i'n dechrau?

Os oes gennych ddiddordeb yn y dystysgrif, bydd angen ichi gofrestru. Gallwch gofrestru'n rhad ac am ddim ac, ar wahân i ffïoedd cwrs arferol, nid oes unrhyw gostau ychwanegol.

Sut mae cael ffurflen gais?

Cwblhawch y ffurflen sydd yn y Llyfryn Dysgu Gydol Oes neu cysylltwch â Swyddfa Dysgu Gydol Oes ar 01970 621580 neu learning@aber.ac.uk

Ar ôl i chi gofrestru, byddwn yn anfon y llawlyfr Myfyrwyr atoch. Bydd hwn yn rhoi'r holl wybodaeth i chi am gynnwys a gofynion asesu'r cyrsiau a'r rheoliadau sy'n rhan o'r Dystysgrif Ysgrifennu Creadigol.

Mae croeso i chi gysylltu â ni os oes gennych unrhyw gwestiynau. Rydym yma i wneud yn siŵr eich bod yn cael y profiad dysgu gorau.

Cyrsiau Cyfredol

Rhagor o Wybodaeth