Amdanom ni

Croeso i'r Ysgol Addysg.

Sefydlwyd ein Hysgol yn 1892, ac mae ymhlith yr adrannau Addysg hynaf ym Mhrydain. Ein nod yw cyfuno'r gorau o'n traddodiad ni am ragoriaeth academaidd â'r dulliau diweddaraf oll o ddysgu, cysylltu â'r myfyrwyr ac ymchwilio. 

Ni waeth p'un a benderfynwch astudio'n amser-llawn neu'n rhan amser gyda ni, fe fyddwch yn datblygu, yn mynd o nerth i nerth.  Mae'r Ysgol yn cynnig ystod eang o gyrsiau, megis astudiaethau Plentyndod, Addysg, hyfforddiant TAR i ddarpar athrawon  ysgolion cynradd ac uwchradd, cyrsiau datblygu proffesiynol parhaus i athrawon ar lefel gradd Meistr, a graddau ymchwil mewn Addysg.

Pam dewis Ysgol Addysg Aberystwyth?

Yn Aber fe fyddwch yn byw mewn tref brifysgol ddwyieithog, eangfrydig a bywiog, rhwng bryniau tirion y Canolbarth a glannau prydferth Bae Ceredigion. Byddwch yn rhan o brifysgol gampws sydd â'i chanolfan chwaraeon ei hun a Chanolfan Gelfyddydau brysur; ac fe fyddwch ddrws nesaf i Lyfrgell Genedlaethol Cymru, un o ddim ond pum llyfrgell hawlfraint yng ngwledydd Prydain.

Ein myfyrwyr sydd wrth galon yr Ysgol Addysg, ac maen nhw'n dweud wrthym ni eu bod wrth eu bodd â'r awyrgylch cyfeillgar a chefnogol rydym wedi'i greu yma.  Rydym yn ymhlith y 10 uchaf yn y DU am Ansawdd y Dysgu ym maes pwnc Addysg (Canllaw Prifysgol Da 2019). Heb os, fe fydd eich amser gyda ni yma ym Mhrifysgol Aberystwyth yn brofiad anhygoel a fydd yn aros yn y cof.

Mae ein cynlluniau gradd cyffrous, sy'n berthnasol i'r gweithle, yn uchel eu parch ymhlith myfyrwyr a chyflogwyr fel ei gilydd. Eleni roedd canran anhygoel, 98, o'n graddedigion mewn gwaith neu'n astudio ymhellach 6 mis ar ôl graddio, ac mae hynny 3% yn uwch na'r ffigur cenedlaethol (HESA 2018).  Mae hynny'n dangos bod ein dysgu arloesol ni yn eich paratoi chi i drosglwyddo'n ddidrafferth o'r campws i'r gweithle.

Cymerwch ychydig o amser i bori drwy ein gwefan a chael gwybod mwy am y cyrsiau a gynigiwn. Os oes gennych chi unrhyw gwestiynau, mae croeso i chi gysylltu â ni. Mae ein manylion cyswllt i'w cael ar yr opsiwn 'Cysylltu â Ni'.  Os nad ydych wedi ymweld ag Aberystwyth, beth am ddod draw i un o'n Diwrnodau Agored? Yma fe gewch weld drosoch eich hun pam rydym ni ymhlith y Prifysgolion gorau ym Mhrydain am foddhad myfyrwyr, a chwrdd â rhai o'r staff a fydd yn eich mentora a'ch tywys yn ystod eich amser gyda ni.