Ymchwil

Datblygu dealltwriaeth o amgylcheddau naturiol a chymdeithasol Planed y Ddaear, y prosesau sy'n eu ffurfio, a'r heriau a'r prosesau sy'n deillio o newid cymdeithasol ac amgylcheddol; dyma'r amcan wyddonol graidd sydd wrth wraidd ein hymchwil yn Sefydliad Daearyddiaeth a Gwyddorau Cymdeithasol. Rydym yn sefydliad trawsddisgyblaethol sy'n cwmpasu safbwyntaiu a dulliau o'r gwyddorau, y gwyddorau cymdeithasol a'r dyniaethau. Rydym yn canolbwyntio yn bennaf ar faes Daearyddiaeth a'i rhyngwyneb gyda'r Gwyddorau Daear, ond rydym hefyd yn ymhel â, yn tynnu oddi ar, ac yn cyfrannu at ddisgyblaethau cytras fel Archaeoleg, Ffiseg a Chymdeithaseg.

Y Gwyddorau Ffisegol

Y Gwyddorau Cymdeithasol a'r Dyniaethau