Dr Eva De Visscher

Dr Eva De Visscher

Rheolwr Ymddiriedolaethau a Sefydliadau

Datblygu a Chysylltiadau Alumni

Manylion Cyswllt

Proffil

Mae hi'n gyfrifol am ymchwilio, ysgrifennu ceisiadau ac adrodd yn ôl i ymddiriedolaethau, sefydliadau ac Y Loteri Genedlaethol i sicrhau cyllid i'r Brifysgol ac adrannau unigol.

Mae prif ffocws ei rôl ar brosiectau sy'n cefnogi celf, treftadaeth ac adeiladau'r Brifysgol, ymchwil, ymgysylltu â'r cyhoedd, ehangu cyfranogiad a chynhwysiant cymdeithasol.

Mae hi'n gweithio gyda sefydliadau cymunedol.